Koktavost u dětí raného věku

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 25.1.2018 v 16.30 se uskuteční přednáška Koktavost u dětí raného věku.

Přednáší Mgr. Jan Dezort, klinický logoped.

Na přednášku je nutné se předem přihlásit. Omezený počet míst.

Přednáška je realizována díky dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna a je zcela zdarma. (Jedná se o Dotační program II na podporu nestátního neziskového subjektu na činnosti, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují.).

Pražský logopedický den 2017

5. října 2017 se bude konat Konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání.

Více informací naleznete na http://www.logoden.cz/.

Nové pravidelné kurzy

Dovolujeme si Vás informovat, že ve čtvrtek 27. 4. 2017 od 15.30 zahájujeme  pravidelný kurz Nácvik funkční komunikace v českém znakovém jazyce pro rodiče dětí s postižením sluchu.

Kurz povede neslyšící lektorka Bc. Veronika Mikulová. Zaměří se na znakovou zásobu, kterou využijete v každodenní komunikaci se svým dítětem.

Dále pak zahajujeme ve čtvrtek 27.4. od 15:30 pravidelný kurz Muzikoterapie pro děti s narušenou komunikační schopností nebo postižením sluchu, který povede Mgr. Jana Kabeláčová.

Kurzy jsou realizovány díky dotaci z rozpočtu Statutárního města Brna je zcela zdarma. (Jedná se o Dotační program II na podporu nestátního neziskového subjektu na činnosti, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují.)