Interaktivní hry a aktivity pro děti:

http://hraveuceni.idnes.cz/

http://www.i-sen.cz/home

http://decko.ceskatelevize.cz/hry 

http://www.i-logo.cz

 

Zahraniční zdroje:

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/support/rehabilitation-resources

http://www.jtc.org/services/parent-distance-education

http://www.medel.com/us/bridge-downloads

https://thelisteningroom.com/

http://www.asha.org/

http://firstwords.fsu.edu

http://laboratorium.detskarec.sk

 

Články a publikace:

HORÁKOVÁ, R., FM systém a dítě se sluchovým postižením předškolního věku. In Sborník příspěvků z konference XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, PdF UP. Olomouc, 2014, ISBN 978-80-244-4290-7.

HORÁKOVÁ, R., Nástroje pro hodnocení sluchové percepce a přínosu kochleárních implantátů u dětí raného a předškolního věku. In Špeciálnopedagogické poradenstvo – Informačný bulletin XVIII. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Súkromné centrum špecialnopedagogického poradenstva. Bratislava, 2014, ISBN 978 –80-89698-05-9.

HORÁKOVÁ, R., Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: PORTÁL, 2012, ISBN 978-80-262-0084-0.