Cílem Institutu pro rehabilitaci sluchu a řeči, z. ú. je poskytování kvalitní a profesionální péče při budování a rozvoji komunikačních schopností dětí se sluchovým postižením a dětí s narušenou komunikační schopností /vadami řeči, dále NKS.

Zajišťujeme:

  • odbornou péči v oblasti rozvoje komunikačních schopností dětem se sluchovým postižením a dětem s NKS a jejich rodinám,
  • poradenské a konzultační činnosti v oblasti budování funkční komunikace u dětí s postižením sluchu a dětí s NKS,
  • praktickou spolupráci s jinými subjekty zajišťujícími péči o děti se sluchovým postižením a děti s NKS (spolupracujeme nejen se specializovanými zdravotnickými pracovištěmi – foniatrie, ORL, klinická logopedie, pediatrie, rehabilitace, ale i se středisky rané péče, speciálně pedagogickými centry, mateřskými a základními školami),
  • pořádání svépomocných skupin, seminářů a přednášek pro rodiče dětí s postižením sluchu a NKS.